MIKULAŠSKÁ MERENDA 2014

21.02.2015 17:20

Tak jako již každoročně pořádala Česká Tábornická Unie oblast Beskydy akci, která je nazvána Mikulášská merenda. Akce se konala 6.prosince v restauraci Jindřiška a zúčastnili se jí pouze členové naši oblasti. Letos jsme si vystačili sami a neměli jsme pozvané  žádné hosty. Merendu zahájil jako obvykle náčelník oblasti a než si všichni přítomní připili na setkání, poděkoval všem za celoroční práci, kterou pro Unii, vykonali. Následovala volná zábava a protože na zvadle bylo zdůrazněno hudební nástroje sebou, tak se sešli tři kytary, dvě banja a mandolína. Samozřejmě, že nechyběla tradiční tombola která byla letos velmi bohatá na ceny a také raut, který byl zajištěn jako poděkování všem přítomným za práci, kterou v roce 2014 pro oblast vykonali. Jakmile byla tombola vylosována a ceny pro štastlivce vydány následovala opět volná zábava a hrálo se zpívalo skoro do ranních hodin. Nechyběli ani tanečky a všichni přítomní se velice dobře bavili. Mikulášská merenda se opět vydařila a všichni se těší na další akce které se uskuteční v roce 2015.      Willy náčelník oblasti