MIKULÁŠSKÁ MERENDA 2013

18.02.2015 16:45

V pátek 6. prosince se sešli členové ČTU oblast Beskydy ve své oblíbené hospůdce " Jindřiška " na tradiční MIKULÁŠSKÉ MERENDĚ. V 19.00 hod. náčelník oblasti přivítal všechny přítomné a poděkoval jim za celoroční práci, kterou  pro oblast doposud vykonali. Následovně otevřel volnou zábavu a rozdal všem přítomným mikulášské pokrývky hlavy. Samozřejmě, že ženy měly pokrývky veselejší než muži.

Letos na merendu byli pozváni jako hosté Ostravský bard " Mendoš" Zdeněk Furmančík a Petr Ondruch "Psynec", kteří se postarali o hudební vystoupení. A nejen oni, ale také Johan a Fity hráli na kytary a Šrek na banjo.  Občerstvení pro členy oblasti bylo formou rautu a snad splnilo očekávání.

 Samozřejmě, že nechyběl také slavnostní přípitek a veliké " prásk " se ozvalo saloonem. 

Jako každoročně se pořádala tombola, do které ceny přinesli členové Unie. Ceny vybírali pečlivě,  aby jinému udělaly radost. Tombola byla losována úderem 22. hodiny, a protože cen byla spousta, losování se trochu protáhlo. Následovala opět volná zábava a ta trvala do pozdních nočních hodin. Všichni, kteří se této akce zúčastnili, projevili spokojenost a merenda se opět vydařila.